Lokalni indeks demokratije

Gradski parlament u Zaječaru broji ukupno 50 odbornika. Idući lokalni izbori se održavaju na proleće 2021. godine.

Gradsko veće u Zaječaru broji ukupno 9 članova.

Grad Zaječar nije osnovao Savet za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou.

Na sajtu Grada nije jasno naznačeno kome se građani mogu obratiti u slučaju da su im potrebne informacije od javnog značaja.