Vitalne diskusije

Kako bi se postojeći izazovi lakše prevazilazili i kako bi se zajednica brže razvijala, neophodno je da se otvoreno i javno razgovara o problemima i mogućim rešenjima. Zaječarska inicijativa redovno organizuje javne diskusije o temama bitnim za zajednicu.

Javna rasprava "Položaj žena u Zaječaru", održana 5. novembra 2018. godine.

Javna rasprava "Pravo na zdravlje".
Javna rasprava "Bezbednost u zajednici"

Javna rasprava "Lokalni ekonomski razvoj u Zaječaru"

Javna rasprava "Zaječar na pragu 2019. godine".