Vitalna Mapa

Istrživanje koje sprovodimo jednom godišnje u cilju prikupljanja vitalnih podataka za ključne parametre.