O vitalnim znacima

Vitalni znaci predstavljaju dubinsko istraživanje vitalnosti jedne zajednice!

Šta su vitalni znaci i čemu služe?


Istraživanje se temelji na multidisciplinarnom pristupu. S jedne strane ono uključuje lokalne eksperte iz svih oblasti koje se istražuju, koji pomažu u izboru i prikupljanju statističkih podataka koji daju realnu sliku o kvalitetu života u Zaječaru, dok se s druge strane, ispituju i mišljenja i stavovi javnosti, što daje lični pečat istraživanju. Način na koji ljudi doživljavaju zajednicu u kojoj žive i kako se u njoj osećaju je jednako važno kao i statistika. Analizom istraživanja stavova građana i statističkih podataka, istraživanje bi trebalo da da punu sliku o vitalnosti zaječarske zajednice.

“Vitalni znaci” je međunarodno prihvaćena metodologija dubinskog istraživanja jedne zajednice koja se danas sprovodi širom Evrope i sveta, a koju je osmislila i prvi put primenila Fondacija Toronto zajednice iz Kanade.

Kako je sprovedeno istraživanje?


Kako Zaječarska inicijativa od 2007. godine sprovodi svoje programe malih donacija usmerenih ka lokalnim udruženjima građana i neformalnim grupama, poznavanje stanja, potreba i perspektiva zajednice, koje se bazira na istraživanju i direktnom kontaktu sa građanima, joj je od velikog značaja. “Vitalni znaci” su obuhvatile one oblasti za koje je procenjeno da su od ključnog značaja za kvalitet života građana u Zaječaru.

Istraživački tim je uz pomoć ekspertske grupe definisao najrelevantnije indikatore za svaku od oblasti. Ovaj tim je koristio postojeće baze podataka i zvanične izveštaje institucija koji su dostupni na internetu, dok su i članovi ekspertske grupe, kao i predstavnici lokalnih institucija pružili značajnu podršku u prikupljanju statističkih podataka iz svojih oblasti. Kada je reč o stavovima građana i građanki, istraživanje je sprovedeno na statistički reprezentativnom uzorku, sa intervalom poverenja od 95%. Obuhvatilo je sva gradska naselja i tri obliznja isela, a prilikom izbora ispitanika, vodilo se pre svega računa o polnoj i starosnoj strukturi.

Ekspertska grupa


Ekspertska grupa je formirana na samom početku istraživanja, a činili su je predstavnici lokalnih institucija iz oblasti obuhvaćene "Vitalnim znacima". Uloga članova grupe je bila da daju svoje preporuke u vezi sa indikatorima koji su bitni za zajednicu i da pruže svoje viđenje i analizu u onim oblastima u kojima poseduju eskpertizu.